Contributie lidmaatschap

Contributies 2022/2023 zijn vastgesteld tijdens de ALV van 5 juli 2022.

Contributiebedragen per categorie

Senioren  €  389,00
Jeugd O12-O18 (voorheen A t/m D)  €  318,00
Jongste Jeugd O10 (voorheen E 8tallen)  €  255,00
Jongste Jeugd O9 (voorheen E 6tallen)  €  205,00
Jongste Jeugd O8 (voorheen F)  €  178,50
Jongste Jeugd Benjamins  €  144,00
Trimlid  €  190,50
Trainingslid Senioren  €  204,50
Trainingslid Jeugd O8-O18  €  154,50
Flexibel lidmaatschap senioren (50%)  €  204,50
Toeslag zaalseizoen trimleden  €    50,00
Contributie zaallidmaatschap (niet HCN-leden)  €    70,00
Niet-spelend lid  €    50,00
Inschrijfgeld  €    25,00

 

Korting voor studerende senioren

Korting wordt alleen verleend bij aanlevering kopie geldige bewijs van inschrijving/collegekaart voor collegejaar 2022-2023 voor 20 september 2022. Mail de kopie voor deze datum naar penningmeester@hcnijkerk.nl. Deze korting bedraagt €71,00. Deze korting is ook van toepassing op senioren die op 1 oktober 2022 nog geen 18 jaar zijn.

Zaalcompetitie

In de contributie-tarieven voor senioren en jeugd O10-O18 zit deelname aan de zaalcompetitie.
Met ingang van 2021/2022 kunnen seniorenleden ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de zaalcompetitie. Zij ontvangen dan een korting van €35 op de contributie. Als een seniorlid zowel in aanmerking wil komen voor studentenkorting als zaalkorting dan bedraagt de maximale korting de studentenkorting. Het verzoek om niet deel te nemen aan zaalhockey dient ook voor 20 september 2022 gemaild te worden naar zowel penningmeester@hcnijkerk.nl als tc@hcnijkerk.nl

Incassodata 2022/2023

De incassodata voor dit seizoen zijn op:
1 oktober 2022
1 december 2022
1 februari 2023

Op aanvraag is incasso in 6 termijnen mogelijk; verzoek kan worden ingediend via penningmeester@hcnijkerk.nl

Contributie naar rato bij inschrijving gedurende het lopende seizoenBij aanmelding als lid gedurende het seizoen wordt de contributie naar rato in rekening gebracht (peildatum is moment van inschrijving in de ledenadministratie). Bij inschrijving op of na de volgende data is het vermelde percentage van de contributie verschuldigd.

1 juli - 100 %
1 december - 75%
1 februari - 50 %
1 april - 25 %
1 juni - 0 %

InschrijfgeldInschrijfgeld is verschuldigd bij inschrijving.