Contributie lidmaatschap

Contributies 2023/2024 zijn vastgesteld tijdens de ALV van 29 juni 2023.

Contributiebedragen  per categorie

Senioren  € 403
Jeugd O12-O18  € 329
Jongste Jeugd O10  € 264
Jongste Jeugd O9  € 212
Jongste Jeugd O8  € 185
Jongste Jeugd Benjamins  € 149
Trimlid  € 197
Trainingslid Senioren  € 213
Trainingslid Jeugd O8-O18  € 160
Flexibel lidmaatschap senioren (50%)  € 213
Toeslag zaalseizoen trimleden  € 52
Contributie zaallidmaatschap (niet HCN-leden)  € 72
Niet-spelend lid  € 50
Inschrijfgeld  € 25

 

Korting voor studerende senioren

Korting wordt alleen verleend bij aanlevering kopie geldige bewijs van inschrijving/collegekaart voor collegejaar 2023-2024 voor 20 september 2023. Mail de kopie voor deze datum naar penningmeester@hcnijkerk.nl. Deze korting bedraagt € 74. Deze korting is ook van toepassing op senioren die op 1 oktober 2023 nog geen 18 jaar zijn.

Zaalcompetitie

In de contributie-tarieven voor senioren en jeugd O10-O18 zit deelname aan de zaalcompetitie.
Seniorenleden kunnen er voor kiezen om niet deel te nemen aan de zaalcompetitie. Zij ontvangen dan een korting van €36 op de contributie. Als een seniorlid zowel in aanmerking wil komen voor studentenkorting als zaalkorting dan bedraagt de maximale korting de studentenkorting. Het verzoek om niet deel te nemen aan zaalhockey dient ook voor 20 september 2023 gemaild te worden naar zowel penningmeester@hcnijkerk.nl als tc@hcnijkerk.nl

Incassodata 2023/2024

De incassodata voor dit seizoen zijn op:
1 oktober 2023
1 december 2023
1 februari 2024

Op aanvraag is incasso in 6 termijnen mogelijk; verzoek kan worden ingediend via penningmeester@hcnijkerk.nl

Contributie naar rato bij inschrijving gedurende het lopende seizoen

Bij aanmelding als lid gedurende het seizoen wordt de contributie naar rato in rekening gebracht (peildatum is moment van inschrijving in de ledenadministratie). Bij inschrijving op of na de volgende data is het vermelde percentage van de contributie verschuldigd.

1 juli - 100 %
1 december - 75%
1 februari - 50 %
1 april - 25 %
1 juni - 0 %

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld is verschuldigd bij inschrijving. Voor studenten die na uitschrijving vanwege studie zich binnen 12 maanden opnieuw inschrijven vervalt de verplichting tot het betalen van inschrijfgeld.