Contributie lidmaatschap

Contributies 2021/2022 zijn vastgesteld tijdens de ALV van 24 juni 2021.

Contributiebedragen per categorie

Senioren  €  377,50
Jeugd A t/m D  €  309,00
Jongste Jeugd E  €  199,00
Jongste Jeugd F  €  173,50
Benjamins  €  140,00
Trainingslid  €  150,00
Trimlid  €  185,00
Niet-spelend lid  €    50,00
Inschrijfgeld  €    25,00

Korting voor studerende senioren

Korting wordt alleen verleend bij aanlevering kopie geldige bewijs van inschrijving/collegekaart voor collegejaar 2021-2022 voor 20 september 2021. Mail de kopie voor deze datum naar penningmeester@hcnijkerk.nl. Deze korting bedraagt €68,50. Deze korting is ook van toepassing op senioren die op 1 oktober 2021 nog geen 18 jaar zijn.

Zaalcompetitie

In de contributie-tarieven voor senioren en jeugd A-D zit deelname aan de zaalcompetitie.
Met ingang van 2021/2022 kunnen seniorenleden ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de zaalcompetitie. Zij ontvangen dan een korting van €35 op de contributie. Als een seniorlid zowel in aanmerking wil komen voor studentenkorting als zaalkorting dan bedraagt de maximale korting de studentenkorting. Het verzoek om niet deel te nemen aan zaalhockey dient ook voor 20 september 2021 gemaild te worden naar zowel penningmeester@hcnijkerk.nl als tc@hcnijkerk.nl

Indien E-teams en Trim/Veteranen worden aangemeld voor de zaalcompetitie geldt een toeslag van €50 p.p. op de contributie.

Incassodata 2021/2021

De incassodata voor dit seizoen zijn op:
1 oktober 2021
1 december 2021
1 februari 2022

Op aanvraag is incasso in 6 termijnen mogelijk; verzoek kan worden ingediend via penningmeester@hcnijkerk.nl

Contributie naar rato bij inschrijving gedurende het lopende seizoenBij aanmelding als lid gedurende het seizoen wordt de contributie naar rato in rekening gebracht (peildatum is moment van inschrijving in de ledenadministratie). Bij inschrijving op of na de volgende data is het vermelde percentage van de contributie verschuldigd.

1 juli - 100 %
1 december - 75%
1 februari - 50 %
1 april - 25 %
1 juni - 0 %

InschrijfgeldInschrijfgeld is eenmalig verschuldigd.