Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Bij opgave jeugdlid in te vullen door ouder / verzorger
Aanvullende informatie
Naam bestaand lid HC Nijkerk dat mij aanbrengt
Ik heb al eerder hockey beoefend
Naam v.d. vereniging(en)
Laatste team en klasse
Ik heb geen financiƫle verplichtingen bij een andere hockeyvereniging
Ik ben student (kopie collegekaart of BvI opsturen)
De volgende familieleden zijn al lid van HC Nijkerk
Ik stel mij beschikbaar voor:
- het coachen van een team
- coach van:
- het trainen van een team
- trainer van:
- een bestuursfunctie
- functie:
- een functie in een commissie
- commissie:
Ik ben bereid de club te ondersteunen met
- sponsoring
- expertise, zoals juridisch, financieel, logistiek, etc.
- faciliteiten, zoals apparatuur, goederen, etc.
 
Ik ken de rechten en plichten zoals opgenomen in de reglementen van HC Nijkerk en de KNHB
- Ik ga akkoord met het innen van contributie via automatisch incasso *
- Ik ga akkoord met het meehelpen met bardiensten, rijden bij uitwedstrijden, etc. *
 
Verwerking persoonlijke gegevens
Via dit formulier verzamelen wij enkele persoonljke gegevens van je.
HC Nijkerk vindt de privacy van haar leden heel belangrijk.
In onze Privacyverklaring kun je nalezen voor welk doel en op grond waarvan wij je gegevens verwerken.
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Opmerking