Leuk dat je lid wilt worden!

Leuk dat je lid wilt worden van HC Nijkerk! Inschrijven kan door het invullen en versturen van het inschrijfformulier. Lees hieronder nog eens door wat inschrijven voor jou betekent. Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze stellen via administratie@hcnijkerk.nl.

Wat houdt inschrijven in?

Inschrijven geeft rechten en plichten. Inschrijven geeft natuurlijk het recht om deel te nemen aan trainingen, activiteiten, stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering en als spelend lid ook deelname aan competitiewedstrijden. Maar Hockeyclub Nijkerk kan haar doelstellingen alleen bereiken door de inzet van vrijwilligers en (ouders van) leden. Daarbij hoort ook het verrichten van vrijwilligersdiensten. Alle leden moeten 4 vrijwilligersdiensten per seizoen vervullen tenzij er sprake is vrijstelling indien binnen het gezin sprake is van een vrijwilligertaak binnen de club. Deze vrijstelling wordt verleend door het bestuur en is bekend bij de vrijwilligerscoördinator. Een vrijwilligersdienst bestaat uit een bardienst, schoonmaakdienst, veldonderhoud of klussendienst. De ouders van (jongste) jeugdleden lopen voor hun kind de vrijwilligersdiensten. Dat geldt ook voor de oudere jeugd tot 17 jaar!

Hoe verloopt de inschrijving

Na ontvangst van de inschrijving gaat de technische commissie (TC) van HC Nijkerk bekijken of er een plaats beschikbaar is in een team. Bij een positief advies van de TC wordt de inschrijving definitief, en kun je inloggen op het beveiligde deel van de website www.hcnijkerk.nl en krijg je toegang op de clubapp. In dit uitsluitend voor leden toegankelijke gedeelte vindt je alle relevante informatie over o.a. trainingen, teamindelingen en andere zaken. Je wordt daar vanzelfsprekend van op de hoogte gehouden.