Informatie over uitschrijven en herinschrijven

De afgelopen jaren hebben we gezien dat leden zich soms uit voorzorg voor 1 mei uitschrijven omdat het niet zeker is of er voldoende spelers voor een team zijn. Dit in verband met het voorkomen van een boete (bij te late uitschrijving, na 1 mei). Belangrijk om te weten dat in het geval er geen team gevormd kan worden vanwege het aantal spelers, er ook geen boete zal worden opgelegd aan de spelers die geen team hebben. Kortom je hoeft je dus niet 'voor de zekerheid' uit te schrijven. Dit levert namelijk extra administratieve lasten op voor onze ledenadministratie. Ook voorkom je dat je inschrijfgeld moet betalen, het betalen van inschrijfgeld is namelijk ook van toepassing bij een herinschrijving. Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact op met ons via bestuur@hcnijkerk.nl

Sportieve groet,

Het bestuur

Clubnieuws Overzicht