Schrijf je voor 25 februari in voor je vrijwilligersdienst (bar, veldonderhoud, klussen, schoonmaak)

Je kunt je weer inschrijven voor de vrijwilligersdiensten! Schrijf je voor 25 februari in. Voorkom indeling op een moment dat voor jou ongelegen is en schrijf je zelf in voor een dienst naar jouw keuze. Zie hieronder meer informatie over de vrijwilligersdiensten. Tip: gebruik de clubapp voor het inschrijven.

Na 25 februari zal de vrijwilliger coördinator de (ouders van) leden die zich nog niet voor de vrijwilligersdiensten ingepland hebben inplannen. 

VrijwilligersdienstenAlle (ouders van) leden in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar worden geacht 4 diensten per jaar te draaien (per lid). Hierbij de regels:

  1. Senioren (H1/H2/D1/DO30) spelen op zondag en delen zelf hun bardiensten in.
  2. Benjamins en trimmers zijn vrijgesteld van bardiensten.
  3. Leden zijn vrijgesteld van diensten als zij (of hun ouders) een vaste taak vervullen op de club, bijvoorbeeld teammanager/trainer/coach (zonder vrijwilligersvergoeding) of in een commissie zitten.
  4. Leden (of ouders van) die niet zelf inschrijven voor diensten zullen door de club ingedeeld worden, dit kan ook een dienst zijn op de woensdagochtend of woensdagmiddag!
  5. Indien je onverwachts je dienst niet kunt draaien dan regel je zelf vervanging. Op de website zijn een aantal vrijwilligers die tegen betaling een dienst over kunnen nemen, regel dit zelf en geef het door aan de vrijwilliger coördinator.
  6. Kom je niet opdagen voor een dienst dan volgt een boete van 50 euro.

Bovenstaande geldt voor de vier soorten vrijwilligersdiensten die door leden zelf kunnen worden ingedeeld. Voor direct inschrijven kun je de clubapp (dienstenplanner) gebruiken of door in te loggen op de website (> Voor Leden > Diensten > Inschrijven diensten)

BardienstIndien leden jonger dan 17 jaar zijn worden hun ouders geacht de bardienst te lopen. Jeugdleden van 17 jaar mogen een bardienst draaien samen met een oudere vrijwilliger en mogen alcohol schenken, maar geen alcohol nuttigen! Uitgebreide instructies vindt je op de pagina Bardienst

De bardiensten op zondag worden verricht door de seniorenteams. Hier gelden dezelfde alcoholregels voor seniorenleden onder de 18 jaar!

SchoonmaakdienstJe schrijft je in (of wordt ingedeeld) voor een schoonmaakdienst. Samen met andere vrijwilligers en de schoonmaak coördinator zorg je dat ons clubhuis, wc's, keuken, kleedmakers en douches schoon zijn.

KlussendienstJe schrijft je in (of wordt ingedeeld) voor een klussendienst. 4 keer per jaar wordt een klussendienst georganiseerd waarin de velden en het terrein er netjes bijliggen. Tijdens de klussenochtend wordt groenonderhoud, vegen, onkruid verwijderen en schoonmaak op en om de velden en om het clubhuis en kleedkamers.

VeldonderhoudJe schrijft je in voor veldonderhoud. Samen met een groep vrijwilligers sta je ingedeeld voor een hele week waarin je zelf de dag en tijdstip mag bepalen (rekening houden met trainen en wedstrijden) die jou het beste uitkomt. Alle velden moeten geborsteld worden, groenafval velden afvoeren en alle kliko’s langs de velden legen. Borstelen kan overdag, maar mag ook in de avonduren zolang dit geen belemmering oplevert voor trainingen op het veld. Uitgebreide instructies vindt je op de pagina Veldonderhoud.

Schrijf in!Er zal strikt worden gelet op het vervullen van de bar-, schoonmaak, veldonderhoud of klusdienst. Voorkom ergernissen (of zelfs een boete) en zorg bijtijds voor vervanging. En vergeet niet om de presentielijst van de bardienst, schoonmaakdienst of klussendienst af te tekenen!

Voor vragen over vrijwilligersdiensten: barcommissie@hcnijkerk.nl

Voor (ouders van) leden die werkzaamheden verrichten als bestuurslid, commissielid, trainer, coach of bepaalde losse functies geldt een vrijstelling. Het bestuur beslist over het verlenen van vrijstellingen.

Clubnieuws Overzicht