TC jaarplan 2015-2018

Na overleg van de technische commissie (TC) met diverse vrijwilligers binnen onze club is er een TC jaarplan opgesteld. In het jaarplan zijn de hockeytechnische doelstellingen vastgelegd en hoe deze doelstellingen bereikt kunnen worden. Daarnaast biedt dit plan ook een omschrijving van de taken en de werkwijze van de technische commissie. Ook wordt het kader geschetst waarbinnen zaken als teamindelingen en trainingsbeleid worden vast gelegd.

Lees meer

Selectiebeleid 2016

Voor de jeugd is selectiebeleid opgesteld. Dit beleid heeft tot doel om de teamindelingen in de jeugd zo transparant, eerlijk en objectief mogelijk te laten verlopen. Het blijkt ieder jaar een uitdaging om tot (definitieve) teamindelingen te komen die aan ieders verwachtingen voldoet. Verschillende interpretaties van hockeykwaliteit en de individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams zorgen regelmatig voor discussie. Daarom vinden we het belangrijk om het selectiebeleid en de achterliggende criteria op een duidelijke manier te verwoorden.

Lees meer