Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Bij opgave jeugdlid in te vullen door ouder / verzorger
Aanvullende informatie
Aspirant heeft al eerder hockey beoefend
Naam v.d. vereniging(en)
Laatste team en klasse
Ik heb geen financiƫle verplichtingen bij een andere hockeyvereniging
Ik ben student (kopie collegekaart of BvI opsturen)
De volgende familieleden zijn al lid van HC Nijkerk
Ik stel mij beschikbaar voor:
- het coachen van een team
- coach van:
- het trainen van een team
- trainer van:
- een bestuursfunctie
- functie:
- een functie in een commissie
- commissie:
Ik ben bereid de club te ondersteunen met
- sponsoring
- expertise, zoals juridisch, financieel, logistiek, etc.
- faciliteiten, zoals apparatuur, goederen, etc.
 
Ik ken de rechten en plichten zoals opgenomen in de reglementen van HC Nijkerk en de KNHB
- Ik ga akkoord met het innen van contributie via automatisch incasso *
- Ik ga akkoord met het meehelpen met bardiensten, rijden bij uitwedstrijden, etc. *
 
Verwerking persoonlijke gegevens
Via dit formulier verzamelen wij enkele persoonljke gegevens van je.
HC Nijkerk vindt de privacy van haar leden heel belangrijk.
In onze Privacyverklaring kun je nalezen voor welk doel en op grond waarvan wij je gegevens verwerken.
Opmerking