Introductie junioren

Foto: Mathilde Dusol

De jeugd tussen 11 en 18 jaar speelt hockey in elftallen. Nieuwe spelers in de elftalleeftijd hebben in het algemeen wat meer tijd nodig om de technische vaardigheden op te doen om veilig en verantwoord deel te kunnen nemen aan de competitie. Voordat een kind lid wordt van HC Nijkerk raden we aan eerst 2 keer mee te trainen. Of een kind daadwerkelijk tijdens het seizoen kan deelnemen aan de competitie, hangt af van het aantal kinderen in de betreffende leeftijdsgroep.

Bij HC Nijkerk zorgt de technische commissie (TC) voor de teamindeling van de elftallen, volgens de richtlijnen van de KNHB:

  • Juniorleden O18 zijn zij die vóór één oktober van het lopende jaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;
  • Juniorleden O16 zijn zij die vóór één oktober van het lopende jaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;
  • Juniorleden O14 zijn zij die vóór één oktober van het lopende jaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;
  • Juniorleden O12 zijn zij die vóór één oktober van het lopende jaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn.

NB: Kinderen mogen van de KNHB wel in een oudere leeftijdsklasse uitkomen maar niet in een jongere. Waar bij de Jongste Jeugd en de O12- en O14- categorie de nadruk ligt op het opleiden van spelers in technisch en tactisch opzicht, verschuift voor de O16- en O18-jeugd de nadruk richting presteren.

Aan het einde van het hockeyseizoen bekijkt de TC de teamindeling voor het komende seizoen. Dit kan betekenen dat een heel team bij elkaar blijft en doorgaat naar het volgende jaar (bijvoorbeeld van O14-team naar O16-team) of dat de teamindeling aangepast moet worden. Deze aanpassingen hebben te maken met de instroom en/of uitstroom van leden en met het aantal spelers dat nodig is om een team te vormen.

Meer weten over hockey en uw kind? Lees de brochure van de KNHB onderaan deze pagina of kijk op de website van de KNHB.

Informatie over de elftallen is te krijgen door het sturen van een e-mail naar tc@hcnijkerk.nl

 

Downloads:

Introductie hockey Overzicht