Afscheid van vertrekkende bestuursleden & Welkom voor nieuwe bestuursleden

Vrijdag 10 november hebben we tijdens de ALV afscheid genomen van vertrekkende bestuursleden en hebben de leden ingestemd met de benoeming van nieuwe bestuursleden. 

Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van 5 aftredende bestuursleden: Peter van der Horst, Judith Verhaar, Maureen Smeets, Marco Tijsseling en Dennis van den Hoogen.

Peter, Maureen en Judith werden daarbij benoemd als 'Lid van verdienste' en bedankt voor hun jarenlange inzet voor de club. Marco Tijsseling is al erelid van de club. Allen hartelijk dank voor jullie inzet voor HC Nijkerk! 

Judith Verhaar - Lid van verdienste

Judith is sinds 2017 lid van het bestuur en in die rol verantwoordelijk geweest voor de financiën van de club. Judith heeft er als penningmeester voor gezorgd dat de financiën compleet en correct op orde was en heeft de kascommissie en controle hiervoor gecoördineerd. Ze is niet alleen actief geweest als penningmeester want ze heeft ook meerdere jaren een actieve rol in de kledingcommissie gespeeld en haar bijdrage geleverd aan de barcommissie.

Vanuit de kledingcommissie heeft ze zich altijd met verve ingezet zodat alle teams er met mooie kleding bij liepen. Ook tijdens de overgang naar de nieuwe kledingsponsor heeft Judith haar steentje bijgedragen. Niet alleen organisatorisch maar ook zeker met het mee denken over de nieuwe tenues en hoe de samenwerking optimaal is met de kledingpartner. Verder wordt Judith nog steeds erg enthousiast van haar werk voor de barcommissie en dat blijft zo ook na het afreden als penningmeester doen. Judith heeft niet 1 maar 2 opvolgers gevonden voor haar rol van penningmeester in de personen van Thom & Rick.

Judith het bestuur wil jou ontzettend bedanken voor alles wat je hebt gedaan de afgelopen jaren voor onze mooi club en we zijn ontzettend blij dat je als actief lid je bijdrage blijft doen. Als blijk van onze waardering zou het bestuur jou graag willen benoemen tot ‘lid van verdienste’

Maureen Smeets - Lid van verdienste

Maureen is sinds 2019 secretaris in het bestuur van HC Nijkerk en in die rol o.a. verantwoordelijk geweest voor de voorbereidingen en vastlegging van alle bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen.

Maureen heeft ervoor gezorgd dat tijdens alle vergaderingen de juiste onderwerpen werden besproken en een ieder zijn of haar punten in kon brengen. Verder is Maureen iemand die allerlei andere bestuurszaken die langs komen op pakt. Ze is niet alleen meerdere termijnen actief geweest als secretaris want ze heeft ook een actieve rol in de Communicatie/PR commissie gespeeld. Maureen heeft in Evelien een opvolger gevonden voor haar rol van secretaris. 

Maureen het bestuur wil jou ontzettend bedanken voor alles wat je hebt gedaan de afgelopen jaren voor onze mooi club en we zijn ontzettend blij dat je als actief lid je bijdrage hebt gedaan. Als blijk van onze waardering zou het bestuur jou graag willen benoemen tot ‘lid van verdienste’.

Peter van der Horst - Lid van verdienste

Peter is de afgelopen drie jaar voorzitter geweest van de Technische commissie en vanuit die rol ook bestuurslid. Peter heeft samen met de overige TC-leden gezorgd dat alle hockeyzaken goed geregeld zijn bij HC Nijkerk. De TC is elk jaar weer druk bezig met teamindelingen, wedstrijdschema’s, trainingstijden etc. Hiervoor heeft hij zich uitermate goed ingezet om dit allemaal in de goede banen te leiden.

Verder heeft Peter een zeer actieve bijdrage geleverd aan de technische dienst waardoor onze hockeyclub er altijd goed verzorgd en netjes bij ligt. Daarnaast is Peter al jaren een trouwe hulp bij verschillende evenementen en feesten. Door zijn jarenlange brede inzet is hij een belangrijke waarde voor de hockeyclub. Peter heeft aangegeven om voorlopig nog door te gaan met de Technische dienst en hulp bij evenementen. Peter is blij dat het gelukt is om zijn werkzaamheden aan Frank Schokker als opvolger over te dragen.

Peter, het bestuur wil jou ontzettend bedanken voor alles wat je hebt gedaan de afgelopen jaren voor onze mooi club en we zijn ontzettend blij dat je als actief lid je bijdrage hebt gedaan en blijft doen. Als blijk van onze waardering zou het bestuur jou graag willen benoemen tot ‘lid van verdienste’

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ledenvergadering werden ook nieuwe bestuursleden benoemd: Evelien de Vries, Thom van den Ham, Rick Bruins, Frank Schokker en Olivier Graafland welkom! Het bestuur is daarmee bijna compleet en bestaat uit:

  • Secretaris - Evelien de Vries
  • Penningmeesters - Rick Bruins en Thom van den Ham
  • Technische Commissie - Frank Schokker
  • Algemeen Bestuurslid Evenementen - Olivier Graafland
  • Algemeen Bestuurslid Communicatie - Geralda van de Biezen 

 Ook zijn we blij om te vermelden dat een kandidaat – voorzitter zich gemeld heeft. 

 Sportieve groet,

 Bestuur HC Nijkerk

Clubnieuws Overzicht