Oplossing om met meerdere personen in de ClubApp te kunnen

We krijgen vaker de vraag of het mogelijk is om met meerdere e-mailadressen in de ClubApp te kunnen. 

Voor de ClubApp kan helaas maar één e-mailadres worden gebruikt, het adres dat als eerste is vastgelegd op de ledenkaart. Als je als ouders beiden in de ClubApp wilt (of als ouders en jeugdlid) dan is de oplossing als volgt:

Kies er voor om het e-mailadres van het jeugdlid als eerste te registreren. Met het eerst geregistreerde e-mailadres kunnen dan beide ouders (of ouders en jeugdlid zelf) zowel op de website als in de ClubApp inloggen.

Mocht je vragen hebben dan kun je terecht bij redactie@hcnijkerk.nl mocht je het eerst geregistreerde e-mailadres willen wijzigen dan kun je dat doen via onze ledenadministratie administratie@hcnijkerk.nl

Clubnieuws Overzicht