Verantwoord alcohol schenken

HC Nijkerk neemt ook haar eigen verantwoordelijkheid t.a.v. verantwoord alcohol schenken. Niet alleen omdat wij een familieclub zijn, maar ook omdat door de overheid regels zijn gesteld aan het schenken van alcohol in kantines. 

Graag aandacht voor onderstaande en in het bijzonder voor leden en ouders van jeugdleden. 

Drinken is geen sport. Wij schenken verantwoord

Volgens de wet mag aan kinderen en jongeren onder de 18 geen alcohol worden verkocht. Dus ook niet in onze sportkantine! Onze club dient te voorkomen dat alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18. Het is belangrijk dat iedereen in onze club weet wat de regels zijn die er gelden voor alcoholgebruik. Hieronder hebben we de belangrijkste punten benoemd die iedereen in de club moet weten over de verkoop van alcohol in de kantine.

Waarom kunnen jongeren beter geen alcohol drinken?
Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is schadelijk voor de gezondheid en kan bijvoorbeeld leiden tot hersenschade. Ook lopen jongeren die vroeg beginnen met het drinken van alcohol meer kans om later verslaafd te raken aan alcohol. Daarnaast zijn jongeren extra gevoelig voor alcohol waardoor ze meer risico lopen op alcoholvergiftigingen. Het beste is daarom als jongeren alcoholgebruik zo lang mogelijk uitstellen, in ieder geval tot hun 18e.

Hoe oud moet je zijn om alcohol te kunnen kopen?
Aan jongeren onder de 18 jaar mag helemaal geen alcohol worden verkocht.

Hoe oud moet je zijn om achter de bar te staan?
Jongeren vanaf 17 jaar mogen achter de bar staan en alcohol schenken (in bijzijn van een bardienst vrijwilliger ouder dan 18 jaar) maar niet nuttigen ! Jongeren onder de 17 hebben niets te zoeken achter de bar !

Aan welke regels moet onze club zich houden wanneer we alcohol schenken?
Onze club heeft te maken met de volgende regels uit de Drank- en Horecawet (DHW):De vereniging moet alle huisregels over het verantwoord schenken van alcohol opnemen in een bestuursreglement om een schenkvergunning te krijgen.

  1. Die barvrijwilliger moet een instructie hebben gekregen over verantwoord alcoholgebruik. Daarvoor bestaan cursussen, zoals de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).
  2. Als een vereniging zich niet houdt aan de regels van de DHW kan het bestuur een boete krijgen die op kan lopen tot 3600 Euro. De vergunning kan ook worden ingetrokken.

Instructie voor barvrijwilligers
Iedereen die een bardienst loopt wordt dringend gevraagd om via de website www.nocnsf.nl/iva de test "Instructie Verantwoord Alcohol Schenken" te doen. Na het behalen van de test krijg je een certificaat, vul als email-adres van de barverantwoordelijke barcommissie@hcnijkerk.nl in en als persoon Marco Tijsseling. 

Clubnieuws Overzicht