Update velden

Afgelopen zomer is groot onderhoud gepleegd op alle velden om te zorgen dat deze goed bespeelbaar blijven. Op veld 1 zijn aan de overzijde op diverse plekken plooien ontstaan, de meeste plooien zijn inmiddels gerepareerd en de laatste plooien zullen in de komende weken nog hersteld worden.

Ten aanzien van veld 2 heeft er onlangs een gesprek plaatsgevonden met de fabrikant van het kunstgras, de aannemer die het destijds heeft aangelegd en de onderhoudspartij die het grootonderhoud jaarlijks uitvoert. Onderwerp van gesprek is de in ons ogen overmatige slijtage (losse vezels die gaan zwerven over het veld na een bui) en de waterdoorlatendheid. Om de waterdoorlatendheid te verbeteren is met de fabrikant afgesproken om de kunstgrasmat te laten perforeren zodat het water beter wegloopt bij buien, dit is afgelopen week al uitgevoerd. Doordat water minder blijft liggen op veld 2 verwachten wij minder vorming van mos en dus minder gladheid. Wij blijven de velden wekelijks borstelen, ook in de wintermaanden.

Om vast te stellen of veld 2 overmatig hard slijt en antwoord te krijgen over de algehele conditie van veld 2 is afgesproken om een onafhankelijk keuringspartij in te schakelen om veld 2 te keuren. Wij hopen hiermee niet alleen antwoord te krijgen over slijtage en algehele conditie van veld 2 maar ook de te verwachten levensduur zodat wij op tijd kunnen schakelen.

Clubnieuws Overzicht