Contributie 2021/2022

Eind september vindt de facturatie van de contributie voor seizoen 2021/2022 plaats. Dit jaar zijn er een aantal aandachtspunten. 

Ook dit seizoen is het weer mogelijk om een studentenkorting aan te vragen.

Nieuw is het dit seizoen voor senioren (Heren (J) en Dames (J)-teams om te kiezen om niet deel te nemen aan de zaalcompetitie.

Let op de deadline hiervoor is 25 september a.s. 

Voor meer informatie klik hier

Restitutie van contributie 2020/2021
Zoals tijdens de ALV van 24 juni jl. besproken is, laat de exploitatie van het seizoen 2020/2021 een overschot zien. Voor zowel actieve leden als de sponsoren is er een mogelijkheid een restitutie van de betaalde contributie resp. sponsorbijdrage te ontvangen. Deze restitutie is als volgt bepaald:

(Jongste) jeugd leden 10%
Senioren 20%
Sponsoren 15%

Deze korting wordt berekend over de betaalde bedragen seizoen 2020/2021.

Wij laten onze leden en sponsoren de keuze of zij gebruik willen maken van deze restitutie. Mocht je geen gebruik willen maken van deze teruggave dan wordt dit bedrag gebruikt voor de renovatie van onze velden. Iedereen die geen gebruik maakt van de restitutie en deze dus ‘doneert’ aan de renovatie van onze velden wordt vriendelijk verzocht dit uiterlijk 28 september a.s. per mail te laten weten via penningmeester@hcnijkerk.nl onder vermelding van de naam van het betreffende lid (of leden indien het een familie betreft).

Onze sponsoren zijn reeds benaderd door onze sponsorcommissie.

Voor een ieder die gebruik maakt van de restitutie, deze wordt verrekend op de contributiefactuur 2021/2022.

 

Clubnieuws Overzicht