Meld je aan voor Online ALV

Donderdag 28 januari a.s. vindt de Online Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur plaats. Je kunt je hiervoor opgeven via onderstaand formulier. Je krijgt dan automatisch de link doorgestuurd waarmee jij toegang krijgt tot de Online Algemene Ledenvergadering.  Een belangrijke vergadering die je niet mag missen want een van de agendapunten is het nieuwe clubtenue. En hier kan op gestemd worden! 

Agenda (start 20.00 uur): 

1.     Welkom en mededelingen     
2.     Ingekomen stukken
3.     Notulen ALV 17-9-2020
4.     Verslag 2019-2020
            a.     Algemeen
            b.     Financieel
            c.     Kascommissie 
5.     Benoeming bestuur en aftreden /benoeming TC
6.     Situatie Veld 2
7.     Nieuw clubtenue seizoen 21-22
8.     Rondvraag

 

Voornaam*
Achternaam*
Mailadres*
Aantal uit te brengen stemmen*

Bestuur Overzicht