Algemene Leden Vergadering

Om de anderhalve meter te kunnen waarborgen hebben wij er voor gekozen om zowel de informatieavond voor ouders van nieuwe leden als de aansluitende Algemene Leden Vergadering buiten op veld 1 te laten plaatsvinden. Omdat dit enige voorbereiding vergt is het fijn om te weten hoeveel mensen er tijdens de ALV aanwezig zijn. Daarom vragen we een ieder om zich vooraf aan te melden via onderstaand formulier. Alvast dank!

Agenda ALV:

1.      Welkom voorzitter

2.      Begroting seizoen 20-21

3.      Toelichting exploitatie 19-20 -> geen vaststelling aangezien kascie nog moet plaatsvinden

4.      Contributie blijft ongewijzigd met één eventuele uitzondering: Als TC besluit dat de 8-tallen in de zaal gaan spelen zal hiervoor een toeslag van €50,- gerekend worden.

5.      Rondvraag

6.      Sluiting

 

 Ja, ik ben aanwezig op de ALV 

Voornaam*
Achternaam*
Mailadres*
Aantal uit te brengen stemmen*

Bestuur Overzicht