Veranderingen rondom vrijwilligersdiensten

Graag lichten we een aantal veranderingen toe rond de uitvoering en type vrijwilligersdiensten die horen bij het lidmaatschap en over de verschillende vacatures die er binnen de club zijn.

In het afgelopen seizoen hebben we allemaal kunnen genieten van de prachtige accommodatie die we nu tot onze beschikking hebben met het nieuwe clubhuis en de gerenoveerde kleedkamers. Het afgelopen jaar hebben we ervaring kunnen opdoen met het runnen van deze uitgebreide accomodatie. De manier waarop onderhoud van de accomodatie plaatsvond en de bardiensten georganiseerd waren, was in eerste instantie hetzelfde als in de jaren daarvoor.

We hebben echter gemerkt dat het zorgen voor een goed lopend clubhuis en het in goede conditie houden van deze accommodatie meer vergt waardoor de huidige manier van invulling van vrijwilligersdiensten niet toereikend is.

Zoals ook in de afgelopen Algemene Vergadering is toegelicht heeft het bestuur daarom, in goed overleg met de betrokken commissies, besloten een aantal veranderingen door te voeren.

1. Vanaf aanstaand veldseizoen wordt het aantal verplichte bar/vrijwilligersdiensten vastgesteld op vier per lid per jaar (dit was twee à drie per lid per jaar maar leidde in de praktijk vaak tot veel discussies). Net als vorige jaren kan men zichzelf inschrijven.

2. Naast de bardienst kan men nog steeds kiezen om ook een klusdienst te doen. Deze wordt gelijk gesteld aan één bardienst.

3. Vanaf komend seizoen kan gedurende het veldseizoen ook ingeschreven worden om op dinsdagmorgen een schoonmaakdienst te draaien.

Eén dienst is daarbij dus één dienst. Het maakt dus niet uit welke.

Naast de verandering in de diensten hebben we ook besloten om een aantal deels “nieuwe” functies in te stellen.

1. Opstartdienst bar in deze vaste taak zorg je ervoor dat de bardienst op de juiste manier wordt opgestart. Je begeleidt daarin de “vrijwillige” bardienst om ervoor te zorgen dat alles is voorbereid voor een soepele start van de wedstrijddag. Dit kost een klein uurtje op de wedstrijdzaterdagen. Hiervoor zoeken we een drietal mensen die in onderling overleg de zaterdagen verdelen. Deze vaste taak geeft vrijstelling van de verplichte bar/klus-diensten.

2. Veldonderhoud: wij zoeken een viertal mensen die er het komende seizoen voor zorgen dat de velden volgens voorschrift geborsteld worden. Dit borstelen geschiedt door middel van het voortrekken van een driehoekige borstel met behulp van een zitmaaier. Daarnaast ledig je de kliko’s rond de velden in de container. Het tijdsbeslag over het jaar is gelijkwaardig aan de bardiensten, maar heeft als voordeel dat er flexibiliteit is in het tijdstip (rekening houdend met veldgebruik). Deze vaste taak geeft vrijstelling van de verplichte bar/klus-diensten.

3. Textielwasser: één persoon voor het wekelijks wassen van trainingshesjes en (keuken)textiel. Ook deze vaste taak geeft vrijstelling van de verplichte bar/klusdiensten

Naast deze taken zijn wij ook nog op zoek naar mensen voor de volgende clubfuncties:

4. Webmaster: De webmaster voert achter de schermen het systeembeheer van het AllUnited administratiesysteem en beheert alle emailadressen die aan de domeinnaam ‘hcnijkerk.nl’ zijn gekoppeld. De functie vraagt enige affiniteit met webbased systemen. Kennis van programmeren is niet nodig. Het AllUnited systeem is goed toegankelijk voor gebruikers met doorsnee kennis van computergebruik.

5. Vertrouwenscontactpersoon.
Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen HC Nijkerk willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen HC Nijkerk een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Zie ook de website onder Lidmaatschap > Sociale Veligheid.

6. Leden van de Technische Commissie
De Technische Commissie is op zoek naar nieuwe commissieleden, zowel voor de jongste jeugd coördinatoren (2) als de een lijncoördinator elftallen.

Heb je interesse in een van de genoemde functies of wil je meer weten? Neem dan snel contact op via info@hcnijkerk.nl

Tot slot nog een laatste mededeling: Voor de functie van secretaris waarvoor de vacature werd aangekondigd in de afgelopen Algemene Vergadering, en die in het najaar vacant komt, is inmiddels een kandidaat gevonden.


Rest ons allen jullie een heel succesvol en sportief hockeyjaar toe te wensen!


Clubnieuws Overzicht