Uitnodiging ALV

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt alle leden (*), ereleden, leden van verdienste, vrijwilligers, uit voor de Algemene Vergadering op donderdag 22 november a.s.
 
De vergadering begint om 20:30.
 
Onderaan dit artikel zijn de agenda en vergaderstukken te downloaden. 
 
Wij hopen jullie in grote getale te mogen begroeten op 22 november!
 
Met sportieve groet,
 
Het bestuur
 

 

(*)  Leden tot de leeftijd van 16 jaar worden vertegenwoordigd door hun Wettelijk Vertegenwoordigers. Leden (vanaf 16 jaar) die niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen mogen ervoor kiezen zich te laten vertegenwoordigen door een andere genodigde. Om mee te tellen bij stemmingen dienst hiervoor een machtiging te worden overlegd.

Downloads:

Bestuur overzicht