Uitnodiging ALV

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit op de Algemene Vergadering van donderdag 27 juni aanstaande.

De inloop is vanaf 20:00 en we willen graag om 20.15 beginnen. Deze vergadering is belangrijk omdat hierin de begroting voor volgend jaar wordt vastgesteld. Hieruit vloeien ook de contributiebedragen voort. Daarnaast wil het bestuur jullie graag meenemen in een aantal beleidsvoornemens. De Algemene Vergadering is verder een uitstekende gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te opperen.

Over de begroting en contributie wordt gestemd. Alle leden vanaf de leeftijd van 16 jaar mogen een stem uitbrengen. Als je niet aanwezig kunt zijn mag je ervoor kiezen om iemand te machtigen om voor jou een stem uit te brengen. Dat kan met een schriftelijke verklaring met de naam van de gemachtigde daarin genoemd en voorzien van je naam en handtekening. De verklaring moet voor het begin van de vergadering aan de secretaris overlegd worden ter verificatie.

Leden onder  de 16 jaar kunnen alleen vertegenwoordigd worden door hun ouder(s) of voogd. Hiervoor is geen machtiging nodig.

We zien jullie graag in grote getale op 27 juni!

Met sportieve goet,

Het bestuur

Downloads:

Clubnieuws 2018-2019 overzicht