Beleid t.a.v. NIX18!

Op onze club gelden regels en dat is NIX18!

De leeftijd voor het kopen van alcohol is per 1 januari 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Dit betekent dat verenigingen in de kantine geen alcohol mogen schenken aan jongeren onder de 18 jaar. De gemeente controleert of onze vereniging zich aan de wet houdt.  We kunnen een boete krijgen als wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in het gebouw alcohol bij zich hebben een boete krijgen. Als vereniging riskeren we een boete van € 1.360,- bij een eerste overtreding of uiteindelijk zelfs een tijdelijke sluiting van onze kantine!

Voor het nuttigen van alcoholische dranken geldt bij HC Nijkerk het volgende:

 • de drank- en horecawet is duidelijk: onder 18 jaar mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd (NIX18);
 • HC Nijkerk heeft een horecavergunning. HC Nijkerk dient zich aan deze vergunning te houden en zal deze naleven. Hieraan zijn schenktijden verbonden. De schenktijden zijn zichtbaar in de kantine en voor de volledigheid hieronder. Het clubhuis dient op vrijdagavond om 24.00 leeg te zijn en op zaterdag en zondag om 22.00 !;
 • in en om ons clubhuis is het dus niet toegestaan alcohol te nuttigen als je nog geen 18 jaar bent;
 • ben je 18 jaar of ouder dan is het nuttigen van alcohol alleen zittend toegestaan in en om het clubhuis (terras);
 • onze bardienstvrijwilligers zullen en moeten zich houden aan NIX18: bij twijfel zullen zij jou om je ID vragen;
 • indirecte verstrekking is niet toegestaan, het is dus ook niet toegestaan drank te verstrekken aan iemand van 18 jaar of ouder als deze drank bedoeld is voor iemand onder de 18 jaar.
 • jongeren van 16 en 17 mogen achter de bar staan en mogen wel alcohol schenken aan personen boven de 18 jaar.  Mits er tevens iemand van 18 jaar of ouder achter de bar staat met een certificaat 'Verantwoord alcohol schenken';
 • Iedereen die achter de bar staat wordt geacht een ‘Verantwoord alcohol schenken’ certificaat te halen, dit zal aangetoond moeten worden bij controle. Via E-laerning is een korte cursus te volgen en hert certificaat te behalen, vul als email adres in barcommissie@hcnijkerk.nl;
 • alle bardiensten moeten worden afgetekend in de blauwe map;
 • wordt er een overtreding geconstateerd dan kan de gemeente een boete of dwangsom opleggen. Ook intrekking van de horecavergunning; of zelfs sluiting is een mogelijkheid;
 • een overtreding zal uiteraard schadelijk zijn voor de reputatie van de club;
 • bij buitensporig gedrag kan het bestuur overgaan tot het opleggen van een boete dan wel een schorsing.

Daarom, geniet van je drankje dat bij je leeftijd past en maak het onze bardienstvrijwilligers niet onnodig lastig!

We gaan er vanuit dat een ieder zich aan de regels houdt. Mochten er nog vragen zijn kun je natuurlijk altijd mailen naar bestuur@hcnijkerk.nl

Downloads:

Bestuur Overzicht