Beleid t.a.v. NIX18!

Op onze club gelden regels en dat is NIX18!

Voor het nuttigen van alcoholische dranken geldt bij HC Nijkerk het volgende:

 • de drank- en horecawet is duidelijk: onder 18 jaar mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd (NIX18);
 • HC Nijkerk heeft een horecavergunning. HC Nijkerk dient zich aan deze vergunning te houden en zal deze naleven;
 • in en om ons clubhuis is het dus niet toegestaan alcohol te nuttigen als je nog geen 18 jaar bent;
 • ben je 18 jaar of ouder dan is het nuttigen van alcohol alleen toegestaan in en om het clubhuis (terras);
 • onze bardienstvrijwilligers zullen en moeten zich houden aan NIX18: bij twijfel zullen zij jou om je ID vragen;
 • indirecte verstrekking is niet toegestaan, het is dus ook niet toegestaan drank te verstrekken aan iemand van 18 jaar of ouder als deze drank bedoeld is voor iemand onder de 18 jaar;
 • een bardienst tijdens de schenktijden mag alleen worden gedraaid door personen vanaf 18 jaar met een IVA-certificaat. Personen onder 18 jaar mogen dus geen bier tappen;
 • alle bardiensten moeten worden afgetekend in de blauwe map;
 • wordt er een overtreding geconstateerd dan kan de gemeente een boete of dwangsom opleggen. Ook intrekking van de horecavergunning; of zelfs sluiting is een mogelijkheid;
 • een overtreding zal uiteraard schadelijk zijn voor de reputatie van de club;
 • bij buitensporig gedrag kan het bestuur overgaan tot het opleggen van een boete dan wel een schorsing.

Daarom, geniet van je drankje dat bij je leeftijd past en maak het onze bardienstvrijwilligers niet onnodig lastig!

We gaan er vanuit dat een ieder zich aan de regels houdt. Mochten er nog vragen zijn kun je natuurlijk altijd mailen naar bestuur@hcnijkerk.nl

Bestuur overzicht